Kisebbségi jogokra vonatkozó jogszabályok - Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró), Szerbia, Vajdaság

 

Alkotmány

Ustav Savezne Republike Jugoslavije (= A JSZK Alkotmánya), 1992.
Teljes szöveg:
szerbül - PDF formátumban
Kisebbségi jogokra vonatkozó rendelkezések:
szerbül - letölthetõ Word formátumban; magyarul - letölthetõ Word formátumban
Módosítások:
Amandman I na Ustav SRJ. Službeni list SRJ, br. 34/1992.
szerbül
Amandmani II-IX na Ustav SRJ. Službeni list SRJ, br. 29/2000.
szerbül

Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br.1/2003.
szerbül - PDF formátumban
Zakon za sprovoðenje Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br.1/2003.
szerbül - PDF formátumban

Ustav Republike Srbije (= Szerbia Alkotmánya), 1990.
Teljes szöveg:
szerbül - PDF formátumban
Kisebbségi jogokra vonatkozó rendelkezések:
szerbül - letölthetõ Word formátumban; magyarul - letölthetõ Word formátumban

Ustav Republike Crne Gore (= Montenegró Alkotmánya):
szerbül - PDF formátumban

 

Törvények, rendeletek, határozatok

Szövetségi jogszabályok (JSZSZK, JSZK, Szerbia és Montenegró)

Kisebbségi jogi rendelkezések (The most important relevant Provisions in the Local Laws):
magyarul - letölthetõ Word formátumban; angolul - letölthetõ Word formátumban

Krivièni zakon SRJ (= A JSZK Büntetõtörvénye; Criminal Code). Službeni list SFRJ, br.44/76-1329, 36/77-1478, 34/84-895, 37/84-933, 74/87-1743, 57/89-1441, 3/90-63, 38/90-1217, 45/90-1340, 54/90-1773 i "Službeni list SRJ", br. 35/92-651, 37/93-816, 24/94-273, 61/01 od 09.11.
Teljes szöveg: szerbül PDF formátumban;
Kisebbségi jogi rendelkezések: angolul

Zakon o parniènom postupku SRJ (= A polgári perrendtartásról szóló törvény; Litigation Law). Službeni list SFRJ 1977/4. (1994-ben hatályos szöveg)
Kisebbségi jogi rendelkezések: angolul

Zakon o kriviènom postupku SRJ (= A büntetõeljárásról szóló törvény; Criminal Procedure Code). Službeni list SFRJ,1986/26.
Kisebbségi jogi rendelkezések: angolul

Zakonik o kriviènom postupku (= A büntetõeljárásról szóló törvény; Criminal Procedure Code). Službeni list SRJ", broj 70/2001.
Teljes szöveg: szerbül

Zakon o opštem upravnom postupku SRJ (= A közigazgatási eljárásról szóló törvény; General Administrative Procedure Law). Službeni list SFRJ, 1986/47.
Kisebbségi jogi rendelkezések: angolul

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (= Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmérõl; The Law on the Protection of Rights and Freedoms of National Minorities). Elfogadva és kihirdetve: 2002. II. 26.; megjelent: Službeni list SRJ br. 11, 27. februar 2002.
szerbül - letölthetõ rtf formátumban - PDF formátumban; magyarul - letölthetõ rtf formátumban; angolul - letölthetõ rtf formátumban; németül - letölthetõ rtf formátumban

Pravilnik o naèinu rada skupština elektora za izbor saveta nacionalnih manjina (= ). Službeni list SRJ, br. 41 od 26. jula 2002)
Teljes szöveg: szerbül - PDF

 

Szerbiai jogszabályok

Kisebbségi jogi rendelkezések (The most important relevant Provisions in the Local Laws):
magyarul - letölthetõ Word formátumban; angolul - letölthetõ Word formátumban

Zakon o liènoj karti (= Törvény a személyi igazolványról). Službeni glasnik SRS, br. 15/74-688, 54/77-2774, 57/80-3256, 45/85-2237, 40/88-2002 i Službeni glasnik RS, br. 53/93-1 od 23.12, 67/93-1 i 48/94-1497 od 08.11.
Teljes szöveg: szerbül

Krivièni zakon Srbije (= Szerbia büntetõtörvénye). Službeni glasnik SRS" br. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90, "Službeni glasnik RS", br. 16/90, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002, 11/2002
Teljes szöveg: szerbül; szerbül cirill 1. rész; 2. rész; 3. rész - letölthetõ PDF formátumban

Zakon o prometu nepokretnosti (= Törvény az ingatlanforgalomról). "Službeni glasnik SRS", br. 43/81, 28/87 i 40/89.
Odluka Ustavnog suda Jugoslavije u vezi sa Zakonom o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. (= A Jugoszláv Alkotmánybíróság határozata Az ingatlanforgalom különleges feltételeirõl szóló törvény kapcsán) "Službeni list SFRJ", br. 55/90
szerbül

Zakon o posebnim uslovima prometa nepokretnosti (= Törvény az ingatlanforgalom különleges feltételeirõl). Službeni glasnik SRS" br. 30/89, 42/89 i "Službeni glasnik RS" br. 22/91
Odluka Ustavnog suda Jugoslavije u vezi sa Zakonom o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. (= A Jugoszláv Alkotmánybíróság határozata Az ingatlanforgalom különleges feltételeirõl szóló törvény kapcsán). "Službeni list SFRJ", br. 55/90.
szerbül

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama RS (= A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény), 1991, 1993, 1994) Službeni glasnik RS, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94.
szerbül - letölthetõ rtf formátumban - PDF formátumban; magyarul - letölthetõ Word formátumban

Zakon o matiènim knjigama (= Törvény az anyakönyvekrõl). Službeni glasnik SRS", br.15/90.
Teljes szöveg: szerbül

Zakon o javnom informisanju RS (= Sajtótörvény). Službeni glasnik RS, 1991/19.

Zakon o radio-televiziji RS (= A rádió-televízióról szóló törvény). Službeni glasnik RS, 1991/48.; 1991/49.; 1993/55
Zakon o osnovnoj školi RS (= Az általános iskolai törvény). Službeni glasnik RS, 1992/50.
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul; angolul

Zakon o srednjoj školi RS (= Középiskolai törvény; Law on Secondary Schools). Službeni glasnik RS, br. 50/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 24/1996, 23/2002.
Teljes szöveg: szerbül
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul; angolul

Zakon o univerzitetu (= Egyetemi törvény; The University Law). Szerbia Népképviselõháza 1998. V. 26-én fogadta el; kihirdetve: 1998. V. 28.; hatályba lépett: 1998. VI. 5.; megjelent: Službeni glasnik Republike Srbije br. 20., 28. maj 1998.
Teljes szöveg: szerbül; angolul - letöltés Word formátumban

Zakon o univerzitetu (= Egyetemi törvény; The University Law). [Szerbia Népképviselõháza 2002. IV. 18-án fogadta el. Hatályos: 2002. V. 1. Megjelent: Službeni glasnik Republike Srbije, 2002/21.]
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul; angolul
Teljes szöveg: szerbül; szerbül - cirill; angolul

Zakon o telekomunikacijama (= Távközlési törvény). Službeni glasnik RS, br. 44 od 24. aprila 2003.
Teljes szöveg: szerbül

Zakon o javnom informisanju (= Tájékoztatási törvény). Službeni glasnik RS, br. 43 od 22. aprila 2003.
Teljes szöveg: szerbül

 

Vajdasági jogszabályok

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine (= Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma), 1991.
magyarul - letölthetõ rtf formátumban

Odluka o višejeziènim obrascima izvoda iz matiènih knjiga i o naèinu upisa u iste (= A Vajdasági Képviselõház határozata az anyakönyvi kivonatok többnyelvû ûrlapmintáiról és a bejegyzések módjáról), 2000. XII. 21.
szerbül - letölthetõ rtf formátumban; magyarul - letölthetõ rtf formátumban

 

Nemzetközi dokumentumok Szerbia és Montenegró-i, valamint szerbiai aktusai

Report submitted by the Fedeeral Republic of Yugoslavia pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Received on 16 October 2002): ACFC/SR (2002) 003
angolul: 1. rész; 2. rész; 3. rész; letölthetõ Word formátumban

Forráshelyek

Službeni glasnik Republike Srbije (= Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye)
Teljes számok