A Szlovák Köztársaság Alkotmánya

4. rész

A nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok jogai

33.§

A nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozásból senkinek semmi hátránya nem származhat.

34.§

  1. A Szlovák Köztársaságban nemzetiségi kisebbséget vagy etnikai csoportot alkotó állampolgárok számára az alkotmány szavatolja a sokoldalú fejlõdést, elsõsorban azt a jogot, hogy a kisebbség vagy a csoport más tagjaival együtt fejlesszék saját kultúrájukat, továbbá az anyanyelvû információszerzés és tájékoztatás jogát, a nemzetiségi egyesületekben való egyesülési jogot, a közmûvelõdési és kulturális intézmények alapításának és fenntartásának jogát. A részleteket törvény szabályozza.
  2. A nemzetiségi kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó személyeknek törvényben szabályozott módon az államnyelv elsajátításának jogán kívül az alkotmány szavatolja:
  1. az anyanyelvû mûvelõdés jogát,
  2. anyanyelvüknek a hivatalos érintkezésben való használatának a jogát,
  3. azt a jogot, hogy a nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok ügyeinek intézésében részt vegyenek.

(3) A nemzetiségi kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok jelen alkotmányban szavatolt jogainak gyakorlása nem vezethet Szlovákia szuverenitásának és területi integritásának veszélyeztetéséhez, sem pedig a lakosság többi részének diszkriminálásához.