Kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó dokumentumok - Szlovákia

 

Alkotmány

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya
szlovákul
magyarul (részlet)  - letölthető Word formátumban

 

Törvények

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1993. évi 300. számú törvénye az utónévről és a családi névről
magyarul - letölthető Word formátumban

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1995. évi 270. számú törvénye a Szlovák Köztársaság államnyelvéről
magyarul - letölthető Word formátumban

Az SZK Nemzeti Tanácsának 1999. évi 184. számú törvénye a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról
magyarul - letölthető Word formátumban

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 191. számú törvénye a településeknek nemzetiségi kisebbségi nyelven történő megjelöléséről
magyarul - letölthető Word formátumban

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 154. számú törvénye az anyakönyvekről
magyarul - letölthető Word formátumban

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 10. februára 2000 o školskej samospráve (= A Szlovák Köztársdaság Oktatási Minisztériumának rendele az oktatási önkormányzatról) - 51/2000
szlovákul

Zákon z 9. februára 2000 o osvetovej činnosti (= Közművelődési törvény) - 61/2000
szlovákul

Zákon z 31. októbra 2000, ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (= Törvény a vallásszabadságról, az egyházak és a vallási egyesületek jogállásáról) - 394/2000
szlovákul

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Európsky dohovor o občianstve (= A Külügyminisztérium nyilatkozata az Európai állampolgársági egyezményről) - 418/2000
szlovákul

Ústavný zákon z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (= Alkotmánytörvény a Szlovák Köztársaság Alkotmányának módosításáról) - 90/2001
szlovákul

Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky z 28. februára 2001: Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva (= A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának nyilatkozata a kulturális örökségről) - 91/2001
szlovákul

Zákon zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov - zákon o samosprávnych krajoch (= Törvény a kerületek önkormányzatáról) - 302/2001
szlovákul

***

A közoktatással összefüggő törvények nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései
magyarul - letölthető Word formátumban

Egyéb törvények nyelvhasználati vonatkozású rendelkezései
magyarul - letölthető Word formátumban

 

Egyéb dokumentumok

Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky (= A Szlovák Köztársaság államnyelvéről való törődés koncepciója). A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának anyaga, 2001. II. 14.
szlovákul

 

Nemzetközi dokumentumok szlovákiai aktusai

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky: Európska charta reg. al. menšinových jazykov (= a Szlovák Köztársaság nyilatkozata); a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának Szlovákia által elfogadott változata
magyarul - letölthető Word formátumban
szlovákul