ZAKON O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE (ZPLD-1)

11. julija 2000

.......................

13. clen

Obrazci potnih listin in vizuma se tiskajo v slovenšcini, anglešcini in francošcini, na obmocjih, dolocenih z zakonom, kjer avtohtono živijo, skupaj s pripadniki slovenskega naroda, tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanšcini ali madžaršcini.

.......................

Številka: 213-03/91-4/25
Ljubljana, dne 11. julija 2000

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.