Zakon o spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-A)

 

1. člen


V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99) se črta 306. člen.

2. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 030-01/92-2/12
Ljubljana, dne 21. julija 2000

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.