Kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó nemzetközi dokumentumok

 

Egyesült Nemzetek Szervezete

Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól (1992; a Közgyûlés 47/135. sz. Határozata
Teljes szöveg: magyarul; angolul

A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Barcelonai Nyilatkozat). Elfogadta a Nyelvi Jogok Világkonferenciája Barcelonában, 1996. június 6-án.
Teljes szöveg: magyarul

 

Európa Tanács

Európai Kulturális Egyezmény, Párizs, 1954. XII. 19. – ETS No. 18.
Teljes szöveg: angolul

Európa Tanács, Európa Szerzõdések, ETS No. 121.: Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, Strasbourg, 1985.X.15.
Teljes szöveg: magyarul; angolul

Európa Tanács, Európa Szerzõdések, ETS No. 148.: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Strasbourg, 1992.X.2.
Teljes szöveg: magyarul; angolul

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1201 (1993) Ajánlása az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítõ jegyzõkönyvvel kapcsolatban
Teljes szöveg: magyarul; angolul

Európa Tanács Európa Szerzõdések, ETS No. 157.: Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl, 1995. II. 1.
Teljes szöveg: magyarul; angolul; magyarázó megjegyzések angolul

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének 1353 (1998). ajánlása a kisebbségek felsõoktatásban való részvételérõl, 1998. I. 27.
Teljes szöveg: magyarul; angolul

1383 (1998) (1) Ajánlás a nyelvi diverzifikációról, 1998. IX. 23.
Teljes szöveg: angolul

Jelentés a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánásmódról. Jóváhagyta a Velencei Bizottság 48. Plenáris Ülése (Velence, 2001. október 19–20.)
Teljes szöveg: magyarul; angolul

Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet

Hágai ajánlások a nemzeti kisebbségek jogairól az oktatás területén, 1996.
Teljes szöveg: angolul magyarul

Oslói ajánlások a nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól, 1998.
Teljes szöveg: angolul magyarul

Report on the Linguistic Rights of Persons Belonging to National Minorities in the OSCE Area (= Jelentés a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogairól), 1999 márciusa
Teljes szöveg: angolul