Kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó jogszabályok - Horvátország

Alkotmány

Ustav Republike Hrvatske (= a Horvát Köztársaság Alkotmánya). A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Elfogadta a Horvát Szábor Alkotmány- Ügyrend- és Politikai rendszerügyi Bizottsága, 2001. IV. 25.

a teljes szöveg horvátul; a nyelvi jogokra vonatkozó rendelkezések magyarul

A Horvát Köztársaság Alkotmányának módosításai 1990-2001.

Törvények

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (= Törvény a Horvát Köztársaság nemzeti kisebbségeinek nyelv- és íráshasználatáról). Narodne novine 51. sz., 2000. május 19.
Odluka o proglašenju Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Narodne novine br. 51, 19. 5. 2000.

(horvátul)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (= Törvény a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásáról és nevelésérõl). Narodne novine 51. sz., 2000. május 19.
Odluka o proglašenju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Narodne novine br. 51, 19. 5. 2000.

(horvátul)

A horvátországi kisebbségjogi dokumentumok teljes listája

 

Kétoldalú dokumentumok

Magyar-horvát kétoldalú dokumentumok